ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Χριστουγεννιάτικος Διαγωνισμός»

 1. Η εταιρία «ΑRLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Λ. Κηφισίας αρ. 6-8 στο Μαρούσι, όπως νόμιμα εκπροσωπείται (η «ARLA»), σε συνεργασία με την διοργανώτρια «ΠΑΡΛΙΑΡΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΕΠΕ / SWEET ALCHEMY ΓΛΥΚΙΑ ΑΛΧΗΜΕΙΑ» η οποία εδρεύει στην Αθήνα [Δήμος], ΗΡΟΔΟΤΟΥ 24-Αττική, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό με τίτλο «Χριστουγεννιάτικος Διαγωνισμός» (ο «Διαγωνισμός») ως προωθητική ενέργεια στα πλαίσια προώθησης και προβολής των προϊόντων της.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι μόνιμοι κάτοικοι Αττικής και είναι άνω των 18 ετών, ενώ εξαιρούνται οι κάτοικοι των νήσων που υπάγονται σε αυτή, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι των ARLA, της Διοργανώτριας και των συνδεδεμένων με αυτές εταιριών, καθώς και oι σύζυγοι και οι συγγενείς έως δευτέρου βαθμού. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών της Διοργανώτριας ή της εταιρίας.
 3. Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από την Τετάρτη 16/11/22 μέχρι την Τετάρτη 23/11/2022 στις 23:59.
 4. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν θα πρέπει να επισκεφθούν τον διαδικτυακό τόπο https://www.instagram.com/glykesalchimies_official/ Κατόπιν, θα πρέπει να αναγνωρίσουν το post του διαγωνισμού με θέμα «Χριστουγεννιάτικος Διαγωνισμός»

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και ο @Steliosparliaros μαζί με το @Lurpakgr προσφέρουν ένα γιορτινό σεμινάριο ζαχαροπλαστικής σε 25 τυχερούς/ές!

Για να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό και να διεκδικήσετε μία θέση στο χριστουγεννιάτικο σεμινάριο ζαχαροπλαστικής του Στέλιου Παρλιάρου, ακολουθήστε τα παρακάτω απλά βήματα:

 1. Follow @Lurpakgr
 2. Follow @Glykesalchimies_official
 3. Γράψτε σε σχόλιο το αγαπημένο σας χριστουγεννιάτικο γλυκό, στο οποίο χρησιμοποιείτε βούτυρο Lurpak

Οι νικητές θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα.

 1. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος μέρος στον Διαγωνισμό εκτός των όσων ορίζονται στο άρθρο 2, είναι να διαθέτει προσωπικό λογαριασμό στο instagram. Η συμμετοχή συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων.
 2. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει χώρα εντός της διάρκειας του διαγωνισμού και έχουν τηρήσει τη διαδικασία συμμετοχής που περιγράφεται ανωτέρω, σε συνδυασμό με την πλήρωση των διατάξεων όλων των επιμέρους όρων του παρόντος. Η Διοργανώτρια και η εταιρεία δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση λάθους καταχώρησης στοιχείων ή ελλιπών συμμετοχών.
 3. Οι συμμετέχοντες που θα δηλώσουν εγκύρως συμμετοχή, θα λάβουν μέρος σε ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη εικοσιπέντε (25) τυχερών και εικοσιπέντε (25) επιλαχόντων, οι οποίοι θα κερδίσουν από μία συμμετοχή για ένα γιορτινό σεμινάριο ζαχαροπλαστικής!

8 Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24/11/22.

 1. Οι νικητές θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα. Οι τυχεροί θα κληθούν άμεσα να στείλουν τα στοιχεία τους, ώστε να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες του δώρου τους μέσω μηνύματος στον λογαριασμό Glykesalchimies_official.
 2. Τα δώρα των τυχερών είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται και δεν μπορούν να εξαργυρωθούν με χρήματα. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η απονομή του ως άνω δώρου, για λόγους που ανήκουν εκτός της δικής της εύλογης δυνατότητας ελέγχου.
 3. Σε περίπτωση που κάποιος εκ των τυχερών που θα κληρωθούν κατά τα ανωτέρω δεν επικοινωνήσει κατά τον τρόπο και χρόνο που θα του έχει ζητηθεί μέσω της σχετικής ειδοποίησης (βλέπε παραπάνω), αρνηθεί ή αδρανήσει να παραλάβει το δώρο του για οποιονδήποτε λόγο για διάστημα μεγαλύτερο της τεσσάρων (4) ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης μέσω της οποίας αναδείχθηκε ή τυχόν άλλο διάστημα που θα του έχει επικοινωνηθεί ή αν η συμμετοχή του στην κλήρωση ακυρωθεί ή δεν είναι προσήκουσα, τότε αυτομάτως και οριστικά χάνει το δικαίωμά του επί του δώρου και αυτό αποδίδεται με σειρά προτεραιότητας στους επιλαχόντες.
 4. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Σε αντίθετη περίπτωση η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής τους.
 5. Η Διοργανώτρια και η εταιρία δηλώνουν ρητά ότι δεν θα επεξεργαστούν και δεν θα καταχωρήσουν σε αρχείο δεδομένων τα στοιχεία των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό γίνεται μέσω του λογαριασμού που διαθέτουν οι συμμετέχοντες στο Instagram και υπόκειται στους όρους χρήσης και στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζει το Instagram, καθώς και στις ρυθμίσεις απορρήτου του κάθε χρήστη. Η κλήρωση για την ανάδειξη νικητών θα λάβει χώρα μέσω εφαρμογής εντός της πλατφόρμας του Instagram χωρίς να γίνει εξαγωγή στοιχείων και τήρηση χωριστού αρχείου δεδομένων. Τα στοιχεία των νικητών τα οποία θα ζητηθούν από τη Διοργανώτρια, με σκοπό την παράδοση/παραλαβή του δώρου, θα τηρηθούν σε προσωρινό αρχείο από τη Διοργανώτρια, η οποία θα διαβιβάσει τα στοιχεία στην εταιρία, για να καταστεί εφικτή η παράδοση των δώρων. Η παράδοση των στοιχείων θα γίνει κατόπιν συναίνεσης των νικητών. Το αρχείο αυτό θα διαγραφεί εντός 10 ημερών, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας απονομής των δώρων σε όλους τους νικητές.
 6. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να αναστείλει προσωρινά την παρούσα διοργάνωση προώθησης προϊόντων σε περίπτωση που προκύψουν τεχνικά ή άλλα προβλήματα ή απρόβλεπτες περιστάσεις εκτός της εύλογης δυνατότητας ελέγχου που μπορεί να βλάψουν την ακεραιότητα της διεξαγωγής της.
 7. Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της εταιρίας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του Δώρου. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί, και/ή ζημία, και/ή οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο ή/και την χρήση του Δώρου καθώς επίσης δεν φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημιώσεως και για οποιοδήποτε άλλο λόγο και αιτία. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της απονομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της εταιρίας παύει να υφίσταται.
 8. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας και της εταιρίας. Η αποδοχή των Όρων του παρόντος Διαγωνισμού συνεπάγεται την παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση του Συμμετέχοντος έναντι των διοργανωτριών εταιρειών.
 9. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.
 10. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει, εκτός από τα προαναφερθέντα του παρόντος, την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των Όρων του Διαγωνισμού, αρχικών και συμπληρωματικών ή τροποποιητικών, επιφυλασσομένης της εταιρίας να συμπληρώσει ή τροποποιήσει τους όρους οποτεδήποτε.
 11. Όλοι οι όροι του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο τόπο https://www.steliosparliaros.gr/xristougenniatikos-diagonismos/. Οι Συμμετέχοντες που επιθυμούν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού μπορούν να απευθύνονται στην διοργανώτρια στο τηλεφωνικό κέντρο 210 7240205.
 12. Διευκρινίζεται ότι ο παρόν διαγωνισμός δεν διεξάγεται στο πλαίσιο οποιασδήποτε έννομης σχέσης, (π.χ. χορηγίας, διαχείρισης ή έγκρισης) μεταξύ των διοργανωτών και του Instagram ή οποιουδήποτε άλλου μέσου κοινωνικής δικτύωσης.