Πολιτική Cookies

Τι αφορά

Με την παρούσα Πολιτική, η Εταιρεία μας, με την επωνυμία “Στέλιος Παρλιάρος Μονοπρόσωπη ΕΠΕ ”, που εδρεύει στην οδό Ηροδότου 24, 106 75 Αθήνα, τηλέφωνο +30 210 6450633, e-mail contact@steliosparliaros.gr, με ΑΦΜ 998411694, ΔΟΥ Δ’ Αθηνών (εφεξής «η Εταιρεία»), παρέχει στους χρήστες/επισκέπτες του ιστοτόπου της www.steliosparliaros.gr, πληροφορίες σχετικά με τη χρήση cookies. Ειδικότερα, σας ενημερώνουμε σχετικά με την έννοια των cookies, το είδος των cookies που εγκαθιστούμε, το είδος των δεδομένων που αυτά συλλέγουν, το σκοπό, τη διάρκεια διατήρησης, τους παρόχους και τον τρόπο με τον οποίο έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε ή να απενεργοποιήσετε τα cookies.

Τι είναι τα cookies

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία πληροφοριών, τα οποία τοποθετούνται μέσω του προγράμματος περιήγησης του χρήστη/επισκέπτη του ιστοτόπου, στον υπολογιστή ή στη φορητή συσκευή του, όταν επισκέπτεται τον ιστότοπο, ιδίως προκειμένου να καταστεί ο ιστότοπος περισσότερο λειτουργικός και προσφιλής. Τα cookies μας επιτρέπουν να βελτιώνουμε την online εμπειρία σας και τις παρεχόμενες σε εσάς υπηρεσίες και να δημιουργήσουμε ένα περισσότερο ασφαλές περιβάλλον, κατά την πλοήγησή σας.

Στο πλαίσιο αυτό, και με βάση τον εκάστοτε σκοπό, τοποθετούνται «first-party cookies», δηλαδή εγκατεστημένα από εμάς τους ίδιους, και «third-party cookies», που εγκαθίστανται από άλλους (π.χ. διαφημιστικά δίκτυα), μέσω του ιστοτόπου μας. Κατά την είσοδό σας τον ιστότοπο, σας ζητείται να επιλέξετε, αποδεχθείτε ή απορρίψετε τα cookies που χρησιμοποιούμε ανά κατηγορία, πλην των αναγκαίων για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας, τα οποία δεν είναι δυνατόν να απενεργοποιήσετε.

Τι είδους cookies χρησιμοποιούμε

Στον παρόντα ιστότοπο, χρησιμοποιούμε τις εξής κατηγορίες cookies:

Ι.Απολύτως απαραίτητα: Αυτά τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστοτόπου μας, για να μπορέσετε να περιηγηθείτε στον ιστότοπο και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως και να έχετε πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές του. Χωρίς αυτά, οι παρεχόμενες προς εσάς υπηρεσίες μέσω του ιστοτόπου δεν είναι δυνατόν να παρασχεθούν.

ΙΙ.Στατιστικά- Ανάλυσης: Πρόκειται για cookies που χρησιμοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς. Συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον δικτυακό μας τόπο, για τη βελτίωση των επιδόσεων αυτού.

ΙΙΙ.Λειτουργικότητας- Προτιμήσεων: Tα cookies αυτά επιτρέπουν στον ιστότοπο να «θυμάται» τις επιλογές του χρήστη και αποσκοπούν στην παροχή εξατομικευμένης και βελτιωμένης λειτουργικότητας, ανάλογα με ορισμένα κριτήρια στο τερματικό χρήστη (π.χ. φυλλομετρητής, τοπικές ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης υπηρεσίας, κ.λπ.).

IV.Marketing- Προώθησης: Τα Cookies στόχευσης και διαφήμισης συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειές σας στον διαδικτυακό τόπο, προκειμένου οι διαφημίσεις να είναι πιο σχετικές με τα ενδιαφέροντα του χρήστη.

Ειδικότερα χρησιμοποιούμε τα εξής cookies: Ρυθμίσεις Cookie

Πώς ρυθμίζετε τη χρήση των cookies

Με την είσοδό σας στον ιστότοπο, λαμβάνετε γνώση μέσω σχετικού μηνύματος (banner) για τη χρήση cookies από εμάς, στο οποίο καλείσθε να επιλέξετε τις κατηγορίες των cookies τις οποίες επιθυμείτε να αποδεχθείτε. Με τη δική σας επιλογή, παρέχετε ρητά τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των εκάστοτε κατηγοριών cookies, τηρουμένου σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου από εμάς. Τα απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστοτόπου μας cookies δεν είναι δυνατόν να αποεπιλεγούν και για αυτά δεν λαμβάνεται η συγκατάθεσή σας. Σε κάθε περίπτωση σύνδεσης από άλλη συσκευή ή φυλλομετρητή θα γίνεται νέα ρύθμιση.

Ειδικότερα, σας παρέχεται η επιλογή

α) για αποδοχή όλων, που συνεπάγεται την αποδοχή όλων των cookies για την πλήρη προσωποποιημένη εμπειρία στον ιστότοπό μας

β) για αποδοχή επιλεγμένων, δηλαδή όσων εσείς θα επιλέξετε επιλέγοντας τα επιμέρους πεδία (προεπιλεγμένα μόνο τα αναγκαία)

Σε κάθε περίπτωση, παραμένει στη διακριτική σας ευχέρεια να ελέγχετε τη χρήση των cookies, να εναντιωθείτε στη χρήση τους και να ανακαλείτε, όποτε το επιθυμείτε, τη συγκατάθεσή σας, μέσω της ανωτέρω διαδικασίας. 

Εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε (ή να επανενεργοποιήσετε) τη χρήση των cookies συνολικά για όλες τις σελίδες που επισκέπτεστε, μπορείτε να το πραγματοποιήσετε από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή που χρησιμοποιείτε (browser). Μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε αναλυτικά σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies στον ιστότοπο www.allaboutcookies.org .

Τροποποιήσεις

Η παρούσα Πολιτική Cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή και θα βρίσκεται πάντοτε αναρτημένη στον ιστότοπό μας με τις τελευταίες επικαιροποιήσεις. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική, όπως τούτη διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Σε κάθε περίπτωση, πέραν των ως άνω δυνατοτήτων για ρύθμιση των cookies, διατηρείτε τον έλεγχο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας ως προς αυτά, όπως προβλέπονται στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016 (άρ. 13 επ. ΓΚΠΔ). Προς τούτο και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας παραπέμπουμε στην Πολιτική Απορρήτου.